Letní opatření

Co se děje s čerstvým betonem v letním období, jaká jsou rizika:

Příliš vysoká teplota prostředí a bednění způsobuje zvýšený vývin hydratačního tepla, čímž dochází k rychlejšímu tuhnutí a tvrdnutí betonu.

Může se objevovat zvýšený výskyt trhlin od plastického smrštění (prvních 12 - 24 h), od vysychání (v horizontu týdnů až měsíců).

Intenzivně se odpařuje voda z povrchu čerstvého betonu.

Dochází ke „spálení“ betonové směsi – zejména u zavlhlých směsí, kdy může dojít k rozpadu betonu.

Doporučení pro odběratele:

Dodržet předepsanou dobu zpracovatelnosti betonu.

Vyhýbat se dlouhým přepravním vzdálenostem a omezit zejména prostoje na stavbě.

Provádět mlžení (kropení) povrchu betonu vodou (čerstvý beton je nutno povrchově ošetřit – udržovat povrch ve vlhkém stavu a omezit tak vzniku smršťovacích trhlin).

Provést nástřik povrchu betonu prostředkem pro ochranu betonu proti vysychání (zamezení odparu vody). Pozor, následně ještě provádět další letní opatření pro ochranu betonové směsi. Samotný nástřik nebývá vždy „samospasitelný“.

Chránit beton před přímým sluncem, např. přikrytím geotextilií či fólií (omezit betonáž na přímém slunci).

Naplánovat betonáž v ranních hodinách, případně přesunout na pozdní odpoledne (při teplotách nad 30°C raději nebetonovat vůbec).

V případě betonování za příliš vysokých teplot (popřípadě u značně masivních konstrukcí) lze na přání zákazníka přistoupit k použití zpomalující přísady.

Praktické rady:

  1. Běžné počasí s teplotou kolem 20˚C a relativní vlhkostí nad 50%, střední sluneční svit, nebo střední vítr. Po dobu 12 až 24 hodin, ale minimálně 6 hodin, zakrýt povrch betonu vodozadržující textilií. Při tvrdnutí betonu udržovat povrch betonu vlhký nejméně 3 dny, nebo nastříkat parotěsnou látkou.
  2. Horké letní počasí s teplotami nad 25°C, relativní vlhkost vzduchu do 50%, intenzivní sluneční svit nebo větrné počasí. Po dobu tuhnutí betonu postupovat jako v bodě a). Při tvrdnutí betonu udržovat povrch stále vlhký nebo zakrytý fóliemi světlé barvy či geotextiliemi. Lze také nasypat na povrch betonu 5 cm vrstvu písku. Doba ošetřování nejméně 4 - 7 dnů, desky 14 dnů včetně (10 dnů je třeba postříkávat mlhovinou vody).

Pozor na teplotní šok konstrukce z ošetřování! Vlivem rozdílů teplot může při ošetření velmi studenou vodou dojít k popraskání betonové konstrukce. K tomuto jevu dochází právě díky rozdílům teplot mezi ošetřující látkou a ošetřovanou konstrukcí. Rozdíl teploty vody a konstrukce by neměl být větší než 15°C. Ideální teplota ošetřovací vody je teplota blížící se povrchu konstrukce.


Webové stránky: NETservis s.r.o. © 2019, všechna práva vyhrazena FRISCHBETON      Kontaktujte nás  |  Mapa webu