Společnost FRISCHBETON s.r.o. letos opět obhájila certifikát systému managementu kvality dle ČSN EN ISO 9001:2009

Také letos v dubnu bylo certifikačním orgánem SILMOS-Q s.r.o. zahájeno pravidelné roční dozorové posuzování systému managementu kvality (SMK) dle ČSN EN ISO 9001:2009, a to na všech střediscích společnosti FRISCHBETON s.r.o. a také na podílových betonárnách.
SMK byl posuzován pro činnosti podle CZ-NACE:
  • 23.63 Výroba betonu připraveného k lití
  • 23.64 Výroba malt
  • 41.20 Výstavba bytových a nebytových budov
  • 42.11 Výstavba silnic a dálnic
  • 42.12 Výstavba železnic a podzemních drah
  • 42.13 Výstavba mostů a tunelů
  • 42.99 Výstavba ostatních staveb jinde neuvedených
 
pro technologické procesy:
Beton. Vlastnosti, výroba a kritéria hodnocení – od třídy betonu C 12/15 (B15) včetně podle ČSN EN 206 a TKP SPK – kapitoly 18
Cementobetonové kryty (jen výroba) podle ČSN EN 13877-1, ČSN 73 6123-1 a TKP SPK – kapitoly 6
Směsi stmelené hydraulickými pojivy podle ČSN EN 14227-1, ČSN EN 14227-2, ČSN EN 14227-3, ČSN 73 6124-1 a TKP SPK – kapitoly 5
Mezerovitý beton podle ČSN 73 6124-2 a TKP SPK – kapitoly 5
Nestmelené směsi podle ČSN EN 13285, ČSN 73 6126-1 a TKP SPK – kapitoly 5
Cementové potěry podle PTN – F – 03/11
Cemento-popílkové a cemento-bentonitové suspenze podle PTN – F – 01/12
Polystyrenbeton, pěnobeton a pěno-polystyrenbeton podle PTN – F – 04/15
Malty pro zdění podle ČSN EN 998-2 edice 2
Dozorové audity byly ukončeny v říjnu a dne 13.11.2015 vydal certifikační orgán pro celou společnost FRISCHBETON s.r.o. a stavby podle jejího výrobního programu aktualizovaný certifikát systému managementu kvality, registrační č. 55027, platný do 9.10.2017.
Tento certifikát v plném rozsahu nahrazuje certifikát SMK vydaný pod stejným registračním číslem dříve.
 
 

Více novinek


Webové stránky: NETservis s.r.o. © 2018, všechna práva vyhrazena FRISCHBETON      Kontaktujte nás  |  Mapa webu