Beton

Beton je jeden ze základních stavebních materiálů používaný již od dob starověku. Už naši předkové objevili kouzlo a nesporné výhody materiálu, který svým charakterem odpovídá dnešnímu betonu. V průběhu staletí však prošel mnoha inovacemi včetně požadavků na jednotlivé složky a vlastnosti betonu, které charakterizují účel jeho použití.

Ve své podstatě sestává beton ze dvou hlavních složek: kameniva a cementové matrice, která obaluje jednotlivá zrna kameniva. Kamenivo se skládá alespoň ze dvou složek: písku a štěrku nebo drtí. Tzv. cementová matrice je složena z cementu a vody. Navíc přistupují k těmto hlavním složkám další složky – tekuté chemické přísady, práškové minerální příměsi a někdy také kovová nebo polymerní vlákna. Tyto složky se přidávají kvůli zlepšení vlastností betonu a ve srovnání s běžným betonem získáváme beton speciálních vlastností.

Složky betonu – voda, cement, písek a hrubé kamenivo jsou snadno dostupné – každý je schopen vyrobit beton bez základních technologických znalostí. Rozdíl mezi kvalitním a nekvalitním betonem nespočívá ani tak ve volbě složek, ale spíš v tom, v jakém poměru jsou tyto složky smíchány –

TO JE TO, CO UMÍME MY –

 a v pečlivosti, která je věnována ukládání betonu, zhutňování a ošetřování –

 TO JE TO, CO UMÍTE VY, ALE S ČÍM VÁM FRISCHBETON MŮŽE TAKÉ PORADIT.


Webové stránky: NETservis s.r.o. © 2019, všechna práva vyhrazena FRISCHBETON      Kontaktujte nás  |  Mapa webu