Aktuality

PF 2024 všem obchodním partnerům
|
PF 2024 všem obchodním partnerům

[ ]

Společnost FRISCHBETON s.r.o. opakovaně získala certifikát systému managementu kvality podle ČSN EN ISO 9001:2016
|
Společnost FRISCHBETON s.r.o. opakovaně získala certifikát systému managementu kvality podle ČSN EN ISO 9001:2016

[ ]

Upozorňujeme naše obchodní partnery, že jsme v uplynulých týdnech zaznamenali pokusy o falzifikaci našich daňových dokladů a e-mailové komunikace.
|
Upozorňujeme naše obchodní partnery, že jsme v uplynulých týdnech zaznamenali pokusy o falzifikaci našich daňových dokladů a e-mailové komunikace.

[ ]

Úspěšná opakovaná certifikace systému environmentálního managementu dle ČSN EN ISO 14001:2016 na betonárně Praha – Horní Měcholupy.
|
Úspěšná opakovaná certifikace systému environmentálního managementu dle ČSN EN ISO 14001:2016 na betonárně Praha – Horní Měcholupy.

[ ]

Naše společnost zavádí do výroby betony s recyklovaným kamenivem
|
Naše společnost zavádí do výroby betony s recyklovaným kamenivem

[ ]

Naše společnost získala enviromentální prohlášení o produktu podle ČSN EN ISO 14025:2010 a EN 15084:2021+A2:2019+AC:2021.
|
Naše společnost získala enviromentální prohlášení o produktu podle ČSN EN ISO 14025:2010 a EN 15084:2021+A2:2019+AC:2021.

[ ]

PF 2023 všem obchodním partnerům
|
PF 2023 všem obchodním partnerům

[ ]

Také letos společnost FRISCHBETON s.r.o. obhájila certifikát systému managementu kvality podle ČSN EN ISO 9001:2016
|
Také letos společnost FRISCHBETON s.r.o. obhájila certifikát systému managementu kvality podle ČSN EN ISO 9001:2016

Certifikačním orgánem SILMOS-Q s.r.o. bylo v letošním roce prováděno další pravidelné dozorové posuzování systému managementu kvality (QMS) podle ČSN EN ISO 9001:2016 se zohledněním požadavků Metodického pokynu Systému jakosti (MP SJ-PK) v oboru pozemních komunikací vyhlášeném Ministerstvem dopravy ČR (verze 2019); Část II/4: Provádění silničních a stavebních prací a stanovené postupy (procesy) a dokumentace systému managementu organizace. Audity probíhaly na stálých provozovnách i v sídle společnosti FRISCHBETON s.r.o.

[ ]

Společnost FRISCHBETON s.r.o. letos obhájila certifikáty systému protikorupčního managementu podle ISO 37001 a systému řízení compliance podle ISO 19600
|
Společnost FRISCHBETON s.r.o. letos obhájila certifikáty systému protikorupčního managementu podle ISO 37001 a systému řízení compliance podle ISO 19600

Dne 5.4.2022 bylo certifikačním orgánem Quality Austria – Trainings, Zertifizierungs und Begutachtungs GmbH v sídle naší společnosti provedeno dozorové posuzování obou těchto certifikovaných systémů. Při auditu byly zohledněny požadavky naší koncernové směrnice KRL 003 „Business Compliance Management System (BCMS)“, požadavky evropské směrnice o whistleblowingu (o ochraně oznamovatelů) a dále také požadavky na výrazné zpřísnění kontrol dodavatelů, odběratelů a sdružení v souvislosti se situací na Ukrajině.

[ ]

PF 2022 všem obchodním partnerům
|
PF 2022 všem obchodním partnerům

[ ]

Společnost FRISCHBETON s.r.o. letos opět obhájila certifikát systému managementu kvality podle ČSN EN ISO 9001:2016
|
Společnost FRISCHBETON s.r.o. letos opět obhájila certifikát systému managementu kvality podle ČSN EN ISO 9001:2016

Letos v únoru bylo certifikačním orgánem SILMOS-Q s.r.o. zahájeno dozorové posuzování systému managementu kvality (QMS) podle ČSN EN ISO 9001:2016 se zohledněním požadavků Metodického pokynu Systému jakosti v oboru pozemních komunikací (2019). Audity probíhaly na stálých provozovnách i v sídle společnosti FRISCHBETON s.r.o.

[ ]

PF 2021 všem obchodním partnerům
|
PF 2021 všem obchodním partnerům

[ ]

Společnost FRISCHBETON s.r.o. opět obhájila certifikát systému managementu kvality podle ČSN EN ISO 9001:2016
|
Společnost FRISCHBETON s.r.o. opět obhájila certifikát systému managementu kvality podle ČSN EN ISO 9001:2016

Letos v únoru bylo certifikačním orgánem SILMOS-Q s.r.o. zahájeno re-certifikační posuzování systému managementu kvality podle ČSN EN ISO 9001:2016 se zohledněním požadavků Metodického pokynu Systému jakosti v oboru pozemních komunikací (2019). Audity probíhaly na stálých provozovnách i v sídle společnosti FRISCHBETON s.r.o.

[ ]

Betonujeme administrativní budovy v Praze - Karlíně
|
Betonujeme administrativní budovy v Praze - Karlíně

Od ledna 2020 probíhá realizace dvou dalších administrativních budov v komplexu River City v Praze – Karlíně. Jedná se o budovy B2 a B3, které jsou železobetonovým skeletem, založené na pilotách a železobetonové desce.

[ ]

Úspěšná re-certifikace systému environmentálního managementu dle ČSN EN ISO 14001:2016 na betonárně Praha – Horní Měcholupy
|
Úspěšná re-certifikace systému environmentálního managementu dle ČSN EN ISO 14001:2016 na betonárně Praha – Horní Měcholupy

V únoru tohoto roku bylo akreditovaným certifikačním orgánem č. 3011 – QUALIFORM, a.s. provedeno opakované certifikační posouzení systému environmentálního managementu (EMS) dle ČSN EN ISO 14001:2016 na betonárně společnosti FRISCHBETON s.r.o. v Praze – Horních Měcholupech.

[ ]

FRISCHBETON na Slovensku
|
FRISCHBETON na Slovensku

[ ]

PF 2020 všem obchodním partnerům
|
PF 2020 všem obchodním partnerům

[ ]

Společnost FRISCHBETON s.r.o. opět obhájila certifikát systému managementu kvality podle ČSN EN ISO 9001:2016
|
Společnost FRISCHBETON s.r.o. opět obhájila certifikát systému managementu kvality podle ČSN EN ISO 9001:2016

Letos v únoru bylo společností SILMOS-Q s.r.o., certifikačním orgánem č. 3031, zahájeno další pravidelné roční dozorové posuzování systému managementu kvality podle ČSN EN ISO 9001:2016 se zohledněním požadavků Metodického pokynu Systém jakosti v oboru pozemních komunikací vyhlášeném Ministerstvem dopravy ČR.

[ ]

Zahájili jsme betonování dálnice D6 Lubenec - obchvat
|
Zahájili jsme betonování dálnice D6 Lubenec - obchvat

Stavba D6 Lubenec – obchvat, je jedním z úseků přestavby silnice I/6 na dálnici D6.

[ ]

Bezpečnostní kampaň “1 - 2 - 3”
|
Bezpečnostní kampaň “1 - 2 - 3”

Ve společnosti FRISCHBETON probíhá v současné době rozsáhlá celokoncernová kampaň, která je zaměřená na snížení počtu pracovních úrazů.

[ ]

Street art a FRISCHBETON
|
Street art a FRISCHBETON

Podpořili  jsme kampaň  „Pomalované nemovitosti“ v Praze.

[ ]

Změna sídla společnosti
|
Změna sídla společnosti

Vážení obchodní partneři,
 dovolujeme si Vás upozornit na změnu sídla naší společnosti od 1.8.2019: Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 - Jinonice.

[ ]

Výstavba výrobní haly pro nový papírenský stroj
|
Výstavba výrobní haly pro nový papírenský stroj

V průběhu celého roku 2019 budeme dodávat beton z naší mobilní betonárny vystavené v areálu papírny v Olšanech, kde vyrůstá nová výrobní hala.

[ ]

Podílíme se na výstavbě silnice I ⁄57 Severovýchodní obchvat Krnova
|
Podílíme se na výstavbě silnice I ⁄57 Severovýchodní obchvat Krnova

Tato stavba má nadregionální význam a tvoří tzv. Slezský kříž, který spojuje Ostravu, Opavu, Krnov, hraniční přechod Bartultovice.
Silnice pokračuje na polské straně do Prudniku, kde se napojuje na polskou dálnici A4.

[ ]

„VLNĚNA“ v Brně z našich betonů
|
„VLNĚNA“ v Brně z našich betonů

Na pozemcích bývalé textilní továrny Vlněna vyrůstá nový brněnský městský kampus.

[ ]